Zwemmen met een beperking
Home>Zwemlessen>Zwemmen met een beperking

Zwemmen met een beperking

Zoals we onder het kopje doelgroepen al hebben beschreven is het voor alle doelgroepen mogelijk om bij Zwemschool Kablau zwemlessen te volgen. In principe kijken we per persoon wat nodig is en welk zwemaanbod dan het meest passend is. Indien het door de beperking niet mogelijk is om het reguliere zwemdiploma te behalen is er een mogelijkheid om een speciaal diploma te behalen.

Wat is het?

  • Kinderen en of volwassenen leren watervrij te zijn.
  • Drijven, zweven en zinken.
  • Op allerlei manieren te water gaan, zich onder water oriënteren, draaien om lengte- en breedtes, voortbewegen middels schoolslag, rugslag borstcrawl en rugcrawl,
  • Survivaltechnieken en watertrappen.

We moeten hier wel bij vermelden dat we moeten kijken of dit gezien de beperking allemaal mogelijk is.

Voor wie is het geschikt?
Dit is in principe geschikt voor alle kinderen en volwassenen. De minimale leeftijd die wij aanhouden bij kinderen is 3 jaar.

  • logosbb
  • Zwemonderwijs Nederland