2R2A0685
Home>Over ons>Huisregels & voorwaarden

Huisregels & voorwaarden

Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen zich volledig kunnen richten op de zwemlessen willen wij ook dat het tijdens de zwemlessen rustig is op/aan de kant. Wij willen u dan ook vragen om uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de zwemles op het bad te komen, en wanneer er een zwemles voorafgaand is dan willen we u vragen om in de kleedkamers te wachten tot de les afgelopen is.

Onze lessen bestaan uit les 1 tot en met 4, deze kunt u vinden op onze website bij de agenda. Bij les 1 kunt u zelf ook goed de vorderingen van uw kind zien. U kunt tenslotte ook leren van de aanwijzingen die wij uw kind geven tijdens de lessen. Zo kunt u wanneer u zelf gaat oefenen met uw kind op bijvoorbeeld de oefenuurtjes de juiste begeleiding geven.

Van les 2 tot en met les 4 proberen wij filmpjes van uw kind, welke u ’s avonds persoonlijk van ons ontvangt.

 

Algemene Huisregels

 • U bent altijd aansprakelijk voor uw eigen gedrag en dat van uw kind.
 • Voor aangebrachte schade wordt u verantwoordelijk gesteld.
 • Uw verblijf in de locaties is voor eigen risico.
 • Roken is in de gebouwen niet toegestaan.
 • Om ongelukken en onrust te voorkomen mag er in de gebouwen niet worden gerend.
 • De volgende ruimtes zijn toegankelijk: entree, wachtruimte en kleedkamers.
 • Douche- en zwemzaal zijn alleen toegankelijk op blote voeten of slippers
 • Er mogen geen meegebrachte etenswaren in de gebouwen worden genuttigd.
 • Afval kunt u deponeren in de daarvoor bestemde prullenbakken.
 • Bij Parc Spelderholt zijn huisdieren verboden.
 • Er mag niet worden gedoucht.
 • De aanwijzingen van het personeel van zowel de accommodaties als van de zwemschool dienen altijd te worden opgevolgd.

Kledingvoorschriften

Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen op een goede manier leren zwemmen, hebben wij bepaalde kledingvoorschriften opgesteld.

 • Les 1: kleding aan zoals geëist word bij het afzwemmen van desbetreffend diploma en extra een regenjas meer hierover kunt u vinden onder het kopje zwemdiploma’s.
 • Bij zwemdiploma B & C wordt verwacht dat uw kind iedere zwemles gaat zwemmen met de kleding welke vereist is bij het afzwemmen en extra een regenjas

 

Afmeldingen

Mocht het voorkomen dat u uw afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u vriendelijk dit op maandag, woensdag & donderdag en vrijdag voor 11.00 uur door te geven. Op  zondag moet de afmelding al voor 07.00 uur te gebeuren. Indien het niet lukt binnen de genoemde termijn af te bellen, zijn wij helaas genoodzaakt €30 aan kosten in rekening te brengen. Het kan natuurlijk gebeuren dat u oponthoud heeft op weg naar het zwembad, het is vanzelfsprekend dat uw kind dan later in kan stromen in de geplande zwemles. Wanneer u niet komt, zonder tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten in rekening te brengen. De kosten voor het missen van een zwemles bij een garantiepakket zijn 30 euro per half uur. Uiteraard brengen wij bij het garantiepakket geen kosten in rekening wanneer uw kind ziek is, heeft uw kind een 10 weken leskaart dan kost dit echter wel een strip.

Alleen bij de All-in pakketten wordt er niet met een leskaart gewerkt. Heeft u een 10 weken leskaart en heeft uw kind de zwemles gemist, zonder tijdig te hebben afgemeld, dan kost u dit een strip van de gemiste week & een extra strip. Echter heeft u tijdig afgemeld, dan bent u wel een strip kwijt voor de desbetreffende week. Uw strippenkaart is tenslotte ingegaan in week X en is de 10 daaropvolgende weken geldig. Uiteraard is de zwemleskaart langer geldig voor de periode dat er geen zwemles plaats kon vinden door afwezigheid van Zwemschool Kablau. Komt u alle weken aaneengesloten zonder afmelding op de zwemlessen dan zijn de 11e en 12e week gratis! Tevens ontvangt u ook een gratis zwemles wanneer u zorgt voor een nieuw lid!

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk minimaal 4 weken van te voren gebeuren, het lesgeld voor de genoten zwemlessen bent u dan uiteraard nog wel verschuldigd. Bij de laatste zwemles van uw kind moeten ook alle genoten zwemlessen afgerekend zijn. Indien u niet kunt voldoen aan deze voorwaarden vragen wij u vroegtijdig contact op te nemen met Jeannette Kablau om te kijken naar een mogelijke betalingsregeling.

Algemene Voorwaarden

Art. 1. Deelname aan de lessen.

Om deel te kunnen nemen aan een zwemles dient het kind minimaal 3 jaar te zijn bij aanvang van de cursus.

Art. 2. Inschrijven en inschrijfgeld.

Inschrijven kan via het inschrijfformulier op deze website, schriftelijk, telefonisch en via e-mail.

Art 3. Restitutie (aan)betalingen van inschrijfgeld en/of lesgeld.

Betalingen worden nooit gerestitueerd.

Art 4. Veiligheid.

Alle lessen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven.

Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij aanvang van de betreffende zwemcursus aan de zwemonderwijzer(es) doorgegeven te worden. Dit is nodig om de instructeurs in de gelegenheid te stellen de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Art 5. Privacybescherming.

Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld conform de WBP (wet bescherming persoonsgegevens). Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Er worden echter wel foto’s gemaakt bij de oefenuurtjes, activiteiten (eens per maand) en tijdens het afzwemmen. Deze foto’s worden op Facebook geplaatst. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, graag bij aanvang aangeven.

Art 6. Opzeggen.

Schriftelijk minimaal 4 weken van te voren. Betalingen worden nooit gerestitueerd.

Art 7.1. Uitval van lessen/gemiste lessen.

Lessen die uitvallen door afwezigheid van Zwemschool Kablau (bijvoorbeeld door vakanties, ziekte, etc…) worden niet in rekening gebracht. Gemiste lessen door deelnemer kunnen niet (kosteloos) ingehaald worden dan wel (financieel) gecompenseerd worden, dit omdat van te voren het zwembad gehuurd wordt (lees betaald) en de lessen ingepland.

Art 7.2. Uitval van lessen omdat u kind ziek is of door andere redenen.

Als u kind ziek is of door andere redenen niet kan komen, dient u voor 11.00 uur u kind telefonisch of per mail af te melden. Indien men hier aan niet voldoet wordt er 30 euro extra in rekening gebracht bij de garantiepakketten. Bij de andere lessen worden er 2 knippen extra afgeknipt. Lest uw kind op zondag dan dient u af te melden voor 07.00 uur.

Art 8. Uitstaande betalingen/te late betalingen.

Bij het niet tijdig betalen van de rekening wordt 30 euro extra kosten in rekening gebracht. Bij een betalingsachterstand kan de zwemles geweigerd worden zonder enige restitutie/compensatie en blijft de betalingsverplichting bestaan.

Art 9. Slotbepalingen.

Bij inschrijving voor zwemlessen bij Zwemschool Kablau aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden en de hierboven vermelde huisregels.

 • logosbb
 • Zwemonderwijs Nederland