Over ZON

De drie meest bekende instanties die uw kind kunnen beoordelen op zijn / haar zwem – kwaliteiten zijn:
ZwemOnderwijs Nederland met het Survival ABC en Nationale Raad Zwemdiploma’s met het Zwem – ABC.

In principe is er qua leren zwemmen niet veel verschil bij deze beoordelingsinstanties. Feit is wel dat alle drie bovengenoemde organisaties meer eisen dan de eisen die gelden voor het internationaal erkende A zwemdiploma. Bij het programma voor het Survival ABC ligt de nadruk meer dan bij de anderen op het zich kunnen redden als een kind gekleed in het water terecht komt en op het helpen van een ander. Voorts mogen de kinderen die voor het Survival ABC gaan, afzwemmen in een bad dat niet gebonden is aan bepaalde afmetingen. MAAR…..minimaal 50% van de afstand die afgelegd moet worden, moet in voor de kandidaat DIEP water geschieden.

In Nederland is veel water. Daarom is het van levensbelang dat kinderen al op vroege leeftijd goed leren zwemmen! Bij het ene zwembad mag een kind beginnen als het 3 is, op andere zwembaden als het 5 of 6 is. De ene ouder maakt het niet uit wanneer zijn of haar kind begint, de andere ouder wil dat het kind zo vroeg mogelijk kan zwemmen.

In Nederland kunnen kinderen onder toezicht van verschillende instanties leren zwemmen. Zwem Onderwijs Nederland bijvoorbeeld, of via de Nationale Raad Zwemdiploma’s. Zwemonderwijzers in Nederland dienen echter allemaal in bezit te zijn van dezelfde erkende beroepsdiploma’s. De leidinggevenden van Zwem Onderwijs Nederland zijn allen in bezit van het door het ministerie van VWS erkende diploma “Zwemonderwijzer”.

Een veel gestelde vraag als ouders een kind aanmelden voor zwemles is: Krijgt mijn kind een officieel diploma? Geen enkele organisatie in Nederland heeft het alleenrecht op het uitgeven van zwemdiploma’s. Iedere zwemorganisatie in Nederland met erkend opgeleide zwemonderwijzers is gerechtigd zwemdiploma’s te verstrekken. De zwemdiploma’s van Zwem Onderwijs Nederland zijn daarom volkomen rechtsgeldig. Aan de ouders van kinderen dus de keus, wat zij het beste zwemdiploma vinden voor hun kind.

Zwem Onderwijs Nederland stelt de hoogste eisen aan de zwemkwaliteit van haar kandidaten en legt het accent nadrukkelijker dan anderen op het zwemmen met kleren aan. Immers als een kind in een sloot valt, zal dat eerder zijn met een pak kleren aan dan in een zwempak. Tevens wordt de kinderen aangeleerd hoe je je vriendje / vriendinnetje kunt “helpen” (thema “Help je Vriendje”). Zwemonderwijzers van aangesloten instanties komen bij elkaar op examens, evalueren en wisselen tips uit om de kwaliteit van het zwemonderwijs in Nederland hoog te houden en te waarborgen.

  • logosbb
  • Zwemonderwijs Nederland