4. Mogen wij aanwezig zijn bij de zwemlessen? - Zwemschool Kablau
Home>FAQ>4. Mogen wij aanwezig zijn bij de zwemlessen?

4. Mogen wij aanwezig zijn bij de zwemlessen?

Wij vinden het ten alle tijden belangrijk dat ouders met een goed gevoel hun kind(eren) bij ons achterlaten in het water. Tevens vinden wij het belangrijk dat u als ouder kunt zien hoe wij de kinderen aanwijzingen geven tijdens het zwemmen daarnaast kunt u op deze manier ook duidelijk de vooruitgang van uw kind zien.

Echter hebben we 2 vaste momenten per maand waarop we de ouders verzoeken om niet aanwezig te zijn bij de zwemlessen. Dit omdat we toch gemerkt hebben dat kinderen beter lessen wanneer er weinig prikkels aanwezig zijn. Het gaat om de volgende les momenten:

  • Les 1; kinderen gaan deze les zwemmen met kleding en aangezien dit veel kracht en energie kost is het belangrijk dat ze zich volledig kunnen focussen op de les.
    u bent de laatste 5 minuten van de les welkom om te kijken hoe het die les is gegaan. 
  • 3e week van de maand; deze les staat het materiaal gebruik centraal.
    u bent de laatste 5 minuten van de les welkom om te kijken hoe het die les is gegaan.  

Het zwemaanbod is maatwerk en zodra wij merken dat een groepje kinderen beter lest zonder ouders erbij dan zijn wij vrij om het aantal kijkmomenten van de ouders te verminderen naar 1kijkles per maand. Wij willen er binnen de zwemschool alles aan doen om te zorgen dat het kind centraal staat, en dat er voor de kinderen een zo optimaal mogelijk zwemles gegeven kan worden. Mocht dit nodig zijn in het lesgroepje van uw kind dan zullen wij dit ten alle tijden met u overleggen.

  • logosbb
  • Zwemonderwijs Nederland